БАСКЕТБОЛ ТВ

видео, анализи и новини

Последен влак за участие в ББЛ!

1 min read

В последните дни, след изтичането на сроковете за заплащане на депозити, получихме няколко запитвания от отбори към клубове на градове с традиции в баскетбола. Част от клубовете не са участвали със свои отбори в ББЛ. След съгласуване с БФБ и г-н Глушков, решихме да удължим срока за подаване на заявка и заплащане на депозит за участие в ББЛ до 22.07.2022 г. Срокът 22.07.2022 г. за подаване на депозит е окончателен! Закъснелите клубове ще трябва освен него да заплатят към БФБ и допълнителна такса в размера на депозита. Плащанията трябва да бъдат както следва :

– за ББЛ А група – 800 лв депозит + 800 лв такса

– за ББЛ Б група – 400 лв депозит + 400 лв такса

Удължаваме срока до 22.07.2022 г. само за групите, в които местата не бяха попълнени в първоначално предвидените срокове!