БАСКЕТБОЛ ТВ

видео, анализи и новини

Общо събрание на треньорската комисия ще се проведе в началото на 2022г!

1 min read

На 11.01.2022г. от 09:00 часа в зала “Триадица” ще се проведе общо събрание на треньорската комисия към БФ Баскетбол за избор на нов председател и членове на комисията. При липса на кворум събранието се отлага с един час.

Изборът ще бъде проведен съгласно “Процедура за избор на Председател и членове на Треньорската комисия към БФ Баскетбол”. “Председателя на ТК може да бъде избиран за не повече от два последователни мандата. Член на ТК може да бъде избиран за неограничен брой мандати”. Председателят на ТК към БФБ се избира от всички треньори по баскетбол с българско гражданство, притежаващи лицензионни карти, работили (картотекирани) в поне един от последните два спортно-състезателни сезона в България или чужбина, само в легитимните (признати от ФИБА ) федерации или международни лиги. Това условие не е необходимо за треньорите с лиценз „А“ и “супер А“.

За да има право да гласува на Общото събрание на ТК, всеки треньор трябва да се регистрира за участие в събранието преди започването му, като представи заверена треньорска карта. Кандидатите за Председател на ТК към БФБ се предлагат писмено не по- късно от 15 дни преди определената дата за избор на ТК към БФБ от треньорската комисия или от група от не по-малко от 10 треньори, които имат право да гласуват. Кандидатите трябва да предоставят задължително писмено своята концепция 10 дни преди датата за избор и визия за управление и развитие на треньорството, структурата и работата на ТК.

Кандидатите, които не са предоставили писмена концепция не се допускат до участие в избора. “Двоен дрибъл“ ще присъства на това събрание и ще задава въпроси!