БАСКЕТБОЛ ТВ

видео, анализи и новини

Редовно заседание на УС на БФБ ще се проведе онлайн на 07.09. 2021г.

1 min read

Дневния ред ще включва:

1. Взимане на решение относно провеждането на Общо събрание на БФ Баскетбол на 10 септември 2021 във връзка с новите противоепидемични мерки съгласно заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването (докладва Георги Глушков)

2. Приемане на шестмесечен съдържателен отчет на БФ Баскетбол до ММС (докладва Христо Христов и Красимира Петрова)

3. Приемане на нови клубове за членове на БФ Баскетбол (докладва Елеонора Рангелова)

4. Други – ( докладва Георги Глушков)